ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LOUX
1oς Ρολόι Tag Heuer – κύπελο – μετάλλιο – καπέλο
2ος Γυαλιά ΑΡΝΕΤΤΕ (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) κύπελο – μετάλλιο – καπέλο3ος ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6ο Pick Patras 2014 κύπελο – μετάλλιο – καπέλο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER
1os Ρολόι Tag Heuer – κύπελο – μετάλλιο – καπέλο
2ος Γυαλιά ΑΡΝΕΤΤΕ (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – κύπελο – μετάλλιο – καπέλο
3ος ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6ο Pick Patras 2014 κύπελο – μετάλλιο – καπέλο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SUPER
1os Ρολόι Tag Heuer – κύπελο – μετάλλιο – καπέλο
2ος Γυαλιά ΑΡΝΕΤΤΕ (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – κύπελο – μετάλλιο – καπέλο
3ος ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6ο Pick Patras 2014 κύπελο – μετάλλιο – καπέλο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DD2
1os Ρολόι Tag Heuer – κύπελο – μετάλλιο – καπέλο
2ος Γυαλιά ΑΡΝΕΤΤΕ (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – κύπελο – μετάλλιο – καπέλο
3ος ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6ο Pick Patras 2014 κύπελο – μετάλλιο – καπέλο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ
1ος Γυαλιά POLICE (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – PRO EVOLUTION 14(που κυκλοφόρισε πριν 4 ημέρες) – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

2ος Γυαλιά POLICE (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – PRO EVOLUTION 14(που κυκλοφόρισε πριν 4 ημέρες) – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

3ος Γυαλιά POLICE (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – PRO EVOLUTION 14(που κυκλοφόρισε πριν 4 ημέρες) – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

4ος Γυαλιά (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – PRO EVOLUTION 14(που κυκλοφόρισε πριν 4 ημέρες) – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

5ος Γυαλιά (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – PRO EVOLUTION 14(που κυκλοφόρισε πριν 4 ημέρες) – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

6ος Γυαλιά (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – PRO EVOLUTION 14(που κυκλοφόρισε πριν 4 ημέρες) – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

7ος Γυαλιά (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – PRO EVOLUTION 14(που κυκλοφόρισε πριν 4 ημέρες) – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

8ος Γυαλιά (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – PRO EVOLUTION 14(που κυκλοφόρισε πριν 4 ημέρες) – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

9ος Γυαλιά (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – PRO EVOLUTION 14(που κυκλοφόρισε πριν 4 ημέρες) – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

10ος Γυαλιά (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – PRO EVOLUTION 14(που κυκλοφόρισε πριν 4 ημέρες) – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

11ος Γυαλιά (ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ) – T-shirt PRO EVOLUTION και μπάλα – βιβλίο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ \»αυτό είναι μια άλλη ιστορία\» της Μελίνας Λεγάκη – μετάλλιο – κύπελλο

Start typing and press Enter to search